1. Definiţii

Pentru scopul următoarelor Termeni şi Condiţii, se vor folosi următoarele definiţii:

„Site” înseamnă în continuare site-urile www.cristinabara.ro şi www.cristinabara.com

“Administrator” înseamnă persoana care se ocupă cu administrarea site-ului.

“Serviciul” înseamnă orice serviciu oferit pe Site (de ex. sesiuni individuale, workshop-uri, programe şi produse on-line, etc.), atât în format on-line cât şi fizic.

“Utilizator” înseamnă orice persoană care accesează Site-ul sau care doreşte să acceseze şi să utilizeze Serviciul, precum şi orice persoană care utilizează efectiv Serviciul.

„Prestator” înseamnă SOUL JOURNEY SRL, cu sediul în Bucureşti, sector 4, Ale. Ciceu, nr. 810, camera 1, bloc R10, scara 2, etaj 2, ap. 50, CUI 42188750, Nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/1220/31.01.2020, reprezentată de Maria-Cristina Bâra, în calitate de Administrator.

Neacceptarea acestor Termeni şi Condiții ori a oricărei prevederi din aceștia, după cum sunt formulați în prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea Site-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta şi / sau utilizarea Serviciului, precum şi a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime şi necondiționată a Termenilor şi Condițiilor şi a oricărei prevederi din aceștia.

 1. Drepturi de autor

Întregul conținut al site-urilor www.cristinabara.ro şi www.cristinabara.com, incluzând aici texte, imagini, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea www.cristinabara.ro şi www.cristinabara.com și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială.

Folosirea, fără acordul scris al www.cristinabara.ro şi www.cristinabara.com a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Nici una dintre informațiile prezente pe site nu poate fi copiată, reprodusă fără acordul scris al Prestatorului.

 1. Termeni generali

Prestatorul îşi rezervă dreptul de a modifica aceste prevederi în orice moment, fără nicio notificare în prealabil.

Prin accesarea şi utilizarea oricărui Serviciu de pe Site, în calitate de Utilizator, confirm că:

 • am citit şi sunt de acord cu Termenii şi Condiţiile prezentate în acest document;
 • sunt responsabil să verific periodic această pagină pentru modificări;
 • îmi manifest acordul cu privire la aceste modificări, indiferent dacă le-am examinat sau nu şi indiferent dacă am primit sau nu o notificare cu privire la acestea.

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând şi în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni si Condiții, fără nici o notificare prealabilă şi fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin şi necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a Site-ului sau a Serviciului.

 1. Programe on-line

Prin accesarea şi utilizarea programelor on-line de coaching sau meditaţii ghidate, în calitate de Utilizator, declar că:

 • Am peste 18 ani;
 • Accesez aceste programe din proprie iniţiativă sau dorinţă;
 • Sunt apt din punct de mintal şi emoțional pentru aceste activități;
 • Îmi asum responsabilitatea pentru faptul că aceste programe pot avea impact emoțional;
 • Îmi asum responsabilitatea pentru schimbările pe care le produc în viaţa mea ulterior acestor programe;
 • Recunosc faptul că aceste programe nu reprezintă consiliere psihologică, psihoterapeutică, psihiatrică sau medicală şi îmi asum responsabilitatea față de a avea grijă de nevoile mele emoționale, fizice şi mentale;
 • Mă oblig să păstrez confidențialitatea față de conținutul programelor on-line şi să nu dau acces altor persoane la conținutul acestor programe sau să transmit sub orice formă sau în orice mod, conținutul acestor programe (poze, text, video, audio) sau părți ale conținutului acestor programe;
 • Sunt conștient şi înțeleg că Nu pot cere niciun fel de despăgubire materială sau morală în legătura cu efectele acestui curs asupra mea. Înțeleg că Prestatorul nu poate fi tras la răspundere pentru interpretarea mea a informațiilor acestui curs sau pentru efectele acestuia asupra mea. Aleg sa fac totul pe propria răspundere.
 1. Safe and Sound protocol

5.1. Definiţii

Servicii = accesul la aplicaţia Unyte- iLs, precum şi serviciile aferente utilizării acesteia;

SSP sau Intervenţia = Safe and Sound protocol, respectiv intervenţia auditivă, non-invazivă, furnizată prin intermediul aplicaţiei Unyte-iLs;

Proprietar = dreptul de proprietate asupra mărcii este deţinut de Unyte-iLs şi licenţiatorii acesteia şi este protejat de legile şi tratatele SUA şi internaţionale;

5.2. Drept de folosire şi contraindicaţii

Prestatorul acordă drept limitat, neexclusiv, netransferabil şi revocabil pentru accesarea Serviciilor pentru scop personal precum şi a conţinutului legat de accesarea acestuia şi pentru descărcarea şi instalarea aplicaţiei Unyte- iLs pe telefonul mobil (dacă este cazul).

Înainte de utilizarea intervenției auditive Safe and Sound protocol, declar pe propria răspundere că:

 • Nu sufăr de crize epileptice;
 • Nu am suferit un atac cerebral;
 • Nu sufăr de afecțiuni neuronale diagnosticate.

Dacă mă aflu în una din aceste situaţii, mă consult cu un doctor neurolog înainte de utilizare şi informez de îndată Prestatorul de aceste situaţii.

 • Pe perioada utilizării Safe and Sound protocol, nu consum droguri, substanțe halucinogene sau băuturi alcoolice.

Intervenţia este concepută pentru a fi efectuată pe durata a 5 zile (câte o oră pe zi). Cu toate acestea, sesiunile pot fi structurate şi în intervale zilnice de 30 de minute (extinzând astfel durata intervenţiei la 10 zile) dacă acest lucru va fi hotărât de comun acord între Utilizator şi Prestator. În cazul în care Utilizatorul instalează aplicaţia pe telefonul mobil personal, la instrucţiunile Prestatorului, pentru a putea fi folosită la distanţă (fără contactul fizic dintre Utilizator şi Prestator), Utilizatorul declară că:

 • Nu va permite accesul altor persoane la aplicaţie;
 • Nu va încerca copierea, modificarea sau prelucrarea aplicaţiei prin orice fel de mijloace.

Prestatorul se obligă să:

 • Ofere Utilizatorului toate informaţiile necesare instalării aplicaţiei Unyte-Ils pe telefonul mobil, precum şi instrucţiunile de folosire;
 • Să supravegheze utilizarea SSP pe parcursul sesiunilor, fie fizic, sau on-line (în funcţie de modalitatea de prestare aleasă);

5.3. Ghid de utilizare la domiciliu

În cazul în care Utilizatorul va accesa SSP de pe telefonul mobil personal, fără supravegherea Prestatorului (fizică sau on-line), acesta va avea în vedere respectarea următoarelor recomandări de utilizare:

 • Utilizarea unor căşti care acoperă urechile cu totul (over the ear), fără funcţia de înlăturare a sunetului de fundal (sound removal);
 • Neimplicarea în alte activităţi pe durata sesiunilor (de ex. citit, uitat pe telefon, jucat, uitat la televizor, cântat, dansat, etc.);
 • Alegerea unei perioade din zi în care este mai activ;
 • Păstrarea nivelului de sunet pe durata fiecărei sesiuni, odată setat la începutul fiecărei bucăţi de 30 de minute;
 • Utilizarea într-un spaţiu liniştit, fără zgomote de fundal;
 • Informarea Prestatorului în cazul în care întâmpină dificultăţi în a completa sesiunea, date de pierderea răbdării, oboseală, sau alţi factori, în vederea ajustării, dacă este cazul, a programului de ascultare.

5.4. Limitarea răspunderii

Prestatorul nu poate fi tras la răspundere (moral sau material) pentru eficienţa SSP asupra situaţiei specifice a Utilizatorului, intervenția nefiind destinată a înlocui orice tratament sau proces (psihologic sau medical) în care este implicat acesta.

 1. Materiale on-line

Prestatorul acordă Utilizatorului dreptul de a descărca de pe o platformă virtuală diverse materiale pentru a fi folosite în interesul personal al acestuia. Scopul acestor materiale este de a susţine Utilizatorul în procesul de dezvoltare personală a acestuia, prin diverse exerciţii şi teme de reflecţie.

Prin accesarea materialelor, în calitate de Utilizator, declar că:

 • Am peste 18 ani;
 • Accesez aceste programe din proprie iniţiativă sau dorinţă;
 • Sunt apt din punct de mintal şi emoțional pentru aceste activități;
 • Îmi asum responsabilitatea pentru faptul că aceste programe pot avea impact emoțional;
 • Îmi asum responsabilitatea pentru schimbările pe care le produc în viaţa mea ulterior acestor materiale;
 • Recunosc faptul că aceste materiale nu reprezintă consiliere psihologică, psihoterapeutică, psihiatrică sau medicală şi îmi asum responsabilitatea față de a avea grijă de nevoile mele emoționale, fizice şi mentale;
 • Mă oblig să păstrez confidențialitatea față de conținutul materialelor şi să nu dau acces altor persoane la conținutul acestora sau să transmit sub orice formă sau în orice mod, conținutul sau părți ale conținutului acestor materiale;
 • Sunt conștient şi înțeleg că Nu pot cere niciun fel de despăgubire materială sau morală în legătura cu efectele acestor materiale asupra mea. Înțeleg că Prestatorul nu poate fi tras la răspundere pentru interpretarea mea a informațiilor acestor materiale sau pentru efectele acestuia asupra mea. Aleg sa fac totul pe propria răspundere.
 1. Sesiuni individuale de coaching

Prestatorul se obligă să păstreze deplina confidențialitate cu privire la toate datele de identificare a Utilizatorilor de sesiuni individuale de coaching, precum şi cu privire la toate cele împărtășite în cadrul sesiunilor, mai puţin în situaţii excepţionale prevăzute de lege (de ex. în cazul în care Prestatorul este obligat printr-un ordin judecătoresc, sau o autoritate, să dezvăluie orice informaţii legate de Utilizator).

 1. Politica de livrare a produselor şi serviciilor

Prestatorul utilizează următoarele modalități de livrare a produselor on-line şi a serviciilor oferite:

 • Prin intermediul unor platforme externe (i.e.Teachable) în cazul programelor care presupun setarea unui cont pentru accesarea materialelor de curs (text şi video).
 • Prin intermediul unor platforme externe de tip Marketplace (i.e. Mindstead.org) pentru materialele care pot fi descărcate în format electronic, direct după efectuarea plăţii pe respectiva platformă;
 • La distanţă, on-line, prin intermediul platformei Zoom, în cazul sesiunilor individuale de coaching sau a intervenţiilor auditive (Safe and Sound protocol);
 • Direct, la sediul sau adresa comunicată de Prestator Utilizatorului, în cazul sesiunilor individuale de coaching sau a intervenţiilor auditive (Safe and Sound protocol).
 1. Politica de anulare a serviciilor

Odată accesat Serviciul, Utilizatorul nu poate solicita anularea acestuia sau returnarea plăţii efectuate. Acest lucru este posibil doar în cazul unei plăţi în avans (anterioară accesării serviciului), şi în cazul în care Utilizatorul a notificat Prestatorul cu minin 7 zile înainte de data prestării efective.

Data prestării efective este:

 • Data accesării platformei on-line, prin intermediul căreia Prestatorul oferă Utilizatorului accesul la un curs sau program on-line, respectiv data creării unui cont pe respectiva platformă;
 • Data prestării serviciului de coaching, în cazul sesiunilor individuale sau de grup;
 • Data plăţii accesului la materialele on-line, care nu presupun o dată anume de utilizare, Utilizatorul putând accesa sau descărca oricând doreşte materialele, prin intermediul unei platforme externe folosite de Prestator (e.g. Mindstead.org)
 1. Politica de confidenţialitate

10.1. Politica de procesare a datelor cu caracter personal. Angajamentul nostru cu privire la datele cu caracter personal

Protejarea intimităţii dumneavoastră la utilizarea Site-ului este deosebit de importantă pentru noi. De aceea, în continuare vă informăm în detaliu cu privire la politica de procesare a datelor cu caracter personal.

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor Dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente evoluții sau evenimente din domeniul Dumneavoastră de interes.

10.2. Operatorul datelor cu caracter personal

Operatorul în relația cu datele dumneavoastră cu caracter personal este Maria – Cristina Bâra

10.3. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Informații de contact, cum ar fi numele Dumneavoastră, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, în cazul în care ne-ați comunicat-o, numărul de telefon și adresa de e-mail;
 • Informații suplimentare prelucrate în contextul unui raport contractual cu Prestatorul sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar: fi instrucțiuni acordate, plăți efectuate, informații privind orice aspecte juridice, dispute, litigii sau alte acțiuni în instanță în care sunteți implicat în orice calitate.

10.4. Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesară în vederea încheierii sau executării unui contract la care sunteți parte;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale de către Prestator;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului Dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Prestatorului;
 • În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi întrunite și una dintre următoarele condiții specifice de prelucrare:

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

 • A fost obținut consimțimântul persoanei vizate;
 • Prestatorul are o obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date;
 • Prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Prin folosirea site-ului pentru: primirea de notificări în format electronic (newsletter), comentarii pe blog, participarea la programe, Utilizatorul își dă acceptul implicit pentru primirea notificărilor în format electronic de la Prestator incluzând în această categorie comunicări prin e-mail și/sau anunțuri pe site. Pentru a respecta libertatea de decizie a Utilizatorului, acesta își poate manifesta în scris, prin e-mail, dorința de a nu mai primi notificări în format electronic din partea Prestatorului prin intermediul Site-ului.

Prin utilizarea formularului de contact de pe Site, Utilizatorul permite Prestatorului să îl contacteze prin orice mijloc disponibil, incluzând și mijloacele electronice, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS).

Prestatorul va considera că acesta consimte la primirea notificărilor din partea sa în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail, SMS sau prin anunțuri pe site.

În ce scopuri vă prelucrăm datele cu caracter personal?

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • În vederea gestionarii și administrării relației contractuale cu clienții noștri;
 • În vederea respectării obligațiilor noastre legale;
 • În vederea gestionarii securității și accesului în sediile noastre, a utilizării sistemelor IT folosite de Site;
 • În scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor și intereselor noastre;
 • Cu acordul Dumneavostră, în scopuri de marketing (cum ar fi contactarea persoanei vizate, inclusiv prin poștă, e-mail, fax, mesaje text sau telefon, în legatură cu oferta noastră de bunuri sau servicii).

10.5. Dezvăluirea datelor Utilizatorului

Putem dezvălui datele Dumneavostră cu caracter personal către autorități publice, entități, în cazul în care această divulgare este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale altei persoane fizice.

10.6. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

Datele persoanelor vizate nu vor fi transferate în alte state. În afara celor de mai sus, datele nu vor fi transmise către alți terți, precum baze de date de marketing sau companii de marketing direct.

10.7. Retenția datelor cu caracter personal

Vom păstra datele Dumneavostră cu caracter personal atât cât va fi necesar, pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, doar dacă o perioadă mai lungă de timp nu este solicitată prin lege.

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și (i) nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către Prestator (inclusiv obligația legală a Prestatorului de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților Dumneavoastră sau (ii) dacă nu ne mai sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

După încetarea operațiunilor de procesare, datele dumneavostră cu caracter personal vor fi distruse prin procedee care nu permit reconstituirea acestora sau vor fi anonimizate.

10.8. Drepturile Dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

În această secțiune am rezumat drepturile pe care le aveți în temeiul legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Unele drepturi sunt complexe și nu toate detaliile au fost incluse în rezumatele noastre. În consecință, vă recomandăm să citiți legile și îndrumările relevante din partea autorității de reglementare pentru o explicație completă a acestor drepturi:

Principalele Dumneavoastră drepturi în temeiul legii privind protecția datelor cu caracter personal sunt:

 • Dreptul de acces – dreptul de a obține din partea Operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective, împreună cu anumite informații suplimentare. Aceste informații suplimentare includ detalii privind scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză și destinatarii datelor cu caracter personal.
 • Dreptul la rectificare – dreptul de a obţine de la Operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obţine din partea Operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazurile expres prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste circumstanțe includ:
  • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
  • vă retrageți consimțământul pentru procesarea bazată pe consimțământ;
  • vă opuneți prelucrării în conformitate cu anumite norme din legislația aplicabilă privind protecția datelor;
  • prelucrarea este în scopuri de marketing;
  • datele cu caracter personal au fost procesate ilegal.

Cu toate acestea, există excluderi ale dreptului de ștergere, în măsura în care prelucrarea este necesară:

 • pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și la informare;
 • pentru respectarea unei obligații legale;
 • sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

Dreptul de a obține restricționarea prelucrării – dreptul de a obţine din partea Operatorului restricţionarea prelucrării în cazurile expres prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste circumstanțe includ:

 • contestați acuratețea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii;
 • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de date personale pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor;
 • v-ați opus procesării.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată pe această bază, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul Dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

 • Dreptul la opoziție – dreptul de a vă opune prelucrării, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflați, în temeiul legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri.

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor Dumneavostră personale în scopuri de marketing direct (inclusiv profilarea în scopuri de marketing direct). Dacă faceți o astfel de obiecție, vom înceta să procesăm datele dumneavostră personale în acest scop.

 • Dreptul la portabilitate – dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-ați furnizat Operatorului într-un format structurat şi aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, în condițiile expres prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a depune plângere în faţa autorităţii de supraveghere;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul.

Vă puteți exercita oricare dintre drepturile în legătură cu datele Dumneavoastră personale prin oricare din urmatoarele modalitați: transmiterea unei notificări scrise, în format electronic la adresa de e-mail cristina@cristinabara.ro sau office@cristinabara.com .

În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, puteți, de asemenea, să vă retrageți consimțământul în orice moment prin simpla transmitere a unei notificări scrise, în format electronic la adresa de e-mail cristina@cristinabara.ro sau office@cristinabara.com.

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

10.9. Securitatea datelor

 • Identificarea si autentificarea. Operatorul își desfășoară activitatea în conformitate cu cerințele legale. Accesul la datele cu caracter personal este permis doar personalului autorizat, fiind acordat printr-o persoana desemnată special in acest scop care acționează numai in temeiul instrucțiunilor primite de la Operator.
 • Persoanele împuternicite au acces la datele cu caracter personal in baza parolelor. Sunt implementate măsuri de administrare a parolelor și măsuri de control, inclusiv prin lungimea minima a parolei, precum si obligația de a schimba periodic parolele si de a nu refolosi vechile parole. Toate parolele sunt tratate ca informații sensibile si confidențiale.
 • Colectarea datelor. Datele cu caracter personal sunt colectate si introduse în baza de date prin persoane special desemnate în acest sens.
 • Instruirea personalului autorizat de către Operator. Personalul autorizat este informat periodic cu privire la politicile de securitate si referitor la procedurile de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 • Imprimarea datelor. Dreptul de a imprima date din bazele de date cu caracter personal este limitat doar la personalul autorizat si doar pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.
 • Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal este întregita de sistemul de protecție prin faptul că:
  • Toate echipamentele și resursele electronice sunt protejate în mod corespunzător. Accesul la acestea este permis doar persoanelor autorizate.
  • Personalul autorizat a fost instruit să nu lase computerele nesupravegheate atâta timp cât sunt în funcțiune și conectate la o anumită aplicație. Operatorul a implementat soluții și dispozitive de supraveghere a accesului la computer, cum ar fi protecția parolată.

www.cristinabara.ro si www.cristinabara.com este un website de audiență generală și nu colectează date cu caracter personal ale copiilor. Politica noastră nu este aceea de a aduna sau păstra în mod intenționat datele referitoare la persoanele minore.

10.10. Actualizări ale acestei politici de prelucrare a datelor cu caracter personal

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a fost realizată în luna iulie 2020. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.

 1. Modalităţile de plată

Toate serviciile listate pe Site şi produsele electronice pot fi achiziționate prin intermediul plăţii on-line, cu cardul bancar (e.g. sesiuni individuale de coaching, evenimente de grup, vouchere, SSP, cursuri şi materiale on-line, etc.) sau prin transfer bancar, în contul Prestatorului.

 1. Litigii

Termenii și condițiile de folosire ale acestui site se supun legislației române.

În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea oficială a reclamației (prin poștă sau e-mail).

În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecătorească din aceeași structură administrativă cu sediul.

 1. Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parțial) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forță majoră. Părțile își vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.

Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, evenimentul de forță majoră nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese. Forța majoră va f probată conform legii.